สนใจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Ventilation ต้องที่ Yushi Group สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

โทร. 02-517-0688 LINE: @yushigroup

ระบบระบายอากาศ Ventilation System

Ventilation System แปลว่า ระบบระบายอากาศ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการวางระบบตั้งแต่การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีความสามารถในการช่วยลดอุณหภูมิสูง กำจัดความชื้น ลดควันพิษ และป้องกันการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ จากการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี

ระบบ Ventilation

ระบบ Ventilation สำหรับโรงงาน มีกี่รูปแบบ ?

สำหรับการแบ่งประเภทระบบระบายอากาศภายในอาคารนั้น สามารถแบ่งออกได้ง่ายๆ ตามประเภทการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ระบบระบายอากาศทั่วไปแบบธรรมชาติ (General Natural Ventilation) ซึ่งวิธีนี้จะอาศัยหลักการออกแบบอาคาร ให้กระแสลม อุณหภูมิ และความดัน เป็นตัวบังคับทิศทางมวลลมที่ไหลผ่านอาคาร โดยพื้นฐานแล้วจะช่วยให้สภาพอากาศภายในปลอดโปร่ง และเกิดความสบายมากขึ้น มากไปกว่านั้นยังช่วยลดอุณหภูมิ ทำให้ไม่รู้สึกร้อนเกินไป เมื่อเกิดความร้อนสะสมสูงในเวลากลางวันอีกด้วย
 2. ระบบระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง (Dilution Ventilation) เป็นการเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาในอาคาร เพื่อเจือจางความเข้มข้นของมลพิษ ที่เป็นผลมาจากการใช้สารเคมีในการผลิต ซึ่งการระบายอากาศประเภทนี้ มีประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร สามารถควบคุมปัญหาด้านอุณหภูมิ และความชื้น รวมไปถึงป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุอย่างการระเบิด หรืออัคคีภัยต่างๆ ได้ดี
 3. ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation) เป็นวิธีการกำจัดมลพิษ ที่เกิดจากแหล่งผลิตได้โดยตรง อันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงของบุคลากร ซึ่งวิธีนี้เองจะสามารถดูดเอาสารพิษเข้าสู่ระบบแบบปิด โดยอากาศเสียเหล่านี้ ก็จะถูกนำเข้าสู่เครื่องมือ ที่ช่วยในการบำบัด รวมถึงกรองอากาศให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ

รูปแบบของระบบระบายอากาศ

วิธีการทำงานของระบบระบายอากาศ จะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ จึงทำให้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 รูปแบบหลัก ดังนี้

ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ

 • เป็นหลักการที่นำกระแสลมธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ โดยอาศัยทั้งการออกแบบของอาคาร และทิศทางลม เพื่อทำให้อากาศที่เป็นมลพิษเจือจางลง ซึ่งความแรงของกระแสลมไม่อาจคาดเดาได้ เพราะเป็นลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 • หากภายในพื้นที่ไม่ได้มีปริมาณลมที่เพียงพอกับความต้องการ จะต้องใช้วิธีกลที่มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่ม เพื่อเป็นตัวช่วยที่สามารถนำอากาศสะอาดเข้าสู่พื้นที่ และระบายอากาศเสียไปยังด้านนอก

ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่

 • จะสามารถทำการกำจัดควันหรือฝุ่นละออง ที่มีสารเคมีปนเปื้อนได้ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับพนักงานภายในพื้นที่
 • การทำระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ จะค่อนข้างเหมาะกับการทำงานที่ทำให้เกิดสารปนเปื้อนได้สูง โดยต้องมีการติดตั้งท่อ เพื่อนำอากาศผ่านระบบที่ช่วยกรอง และทำให้กลายเป็นอากาศสะอาดอีกครั้ง
รูปแบบของ ระบบระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ทำให้ภายในพื้นที่มีอากาศหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เพราะพัดลมจะสามารถสร้างปริมาณลมให้เพียงพอ กับการนำอากาศเสียออกสู่ด้านนอก ด้วยการดูดอากาศสะอาดเข้ามาด้านในได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปด้วย

 • พัดลมยักษ์ (Big Fan) ทิศทางของกระแสลมจะเริ่มจากด้านบนลงข้างล่าง เพราะการติดตั้งพัดลมจะอยู่ใต้หลังคา ทำให้สามารถกระจายความร้อนที่สะสมอยู่ลงมายังพื้น และช่วยพัดพานำฝุ่นละอองออกตามประตูหรือหน้าต่างได้
 • พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan) จะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน และมีขนาดของใบพัดที่ใหญ่กว่าพัดลมทั่วไป เพื่อความสามารถในการสร้างปริมาณลมในพื้นที่แห่งนั้น
 • พัดลมไอน้ำ (Misting Fan) เป็นพัดลมที่สามารถทำให้เกิดกระแสลม แต่ในขณะเดียวกันยังลดความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งค่อนข้างเหมาะกับพื้นที่เปิดโล่งหรือมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อเป็นการป้องกันความชื้นสะสม
 • พัดลมไอเย็น (Evap) มีหลักการทำงานที่นำอากาศบริสุทธิ์มาใช้ สามารถสร้างความเย็นให้กับพื้นที่ได้ด้วยน้ำ โดยลักษณะของตัวเครื่องมีแบบล้อเลื่อน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือทำเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งโรงงาน

เราพร้อมให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่หน้างาน ทำการออกแบบระบบ และติดตั้ง เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์ จนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

โทร. 02-517-0688 LINE: @yushigroup
การติดตั้งระบบระบายอากาศ

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบระบายอากาศ

 • ลดอุณหภูมิสูงในพื้นที่ การทำงานของเครื่องจักรบางประเภท จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงในพื้นที่ หากติดตั้งระบบระบายอากาศจะช่วยให้ความร้อนลดลง มีออกซิเจนเข้ามาหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงอากาศให้บริสุทธิ์ ภายในอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยควันและฝุ่นละอองจากมลพิษ การที่นำอากาศสะอาดเข้ามาทดแทนอากาศเสีย จะช่วยให้ในพื้นที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพ ระบบระบายอากาศจะช่วยกำจัดทั้งความร้อน ควัน และฝุ่นที่สะสมอยู่ในโรงงาน เพื่อให้พนักงานที่กำลังดำเนินงานอยู่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร โรงงานที่มีการผลิตสินค้าจะมีเครื่องจักรที่สามารถแผ่ความร้อนออกมาได้หลากหลายระดับ ถ้าปล่อยให้โรงงานมีความร้อนสะสมมากเกินไป อาจทำให้เครื่องจักรได้รับความเสียหายได้
 • ป้องกันสาเหตุของการระเบิด กระบวนการผลิตสินค้าที่มีการนำสารเคมีไวไฟมาใช้ มีโอกาสที่ละอองปะปนอยู่ในอากาศ หากมีการระบายอากาศจะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ปนเปื้อน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ที่ควรติดตั้ง ระบบ Ventilation

ร้านค้าขนาดเล็ก (Mini Store) สำหรับร้านค้าขนาดเล็กมักมีระบบระบายอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศที่อยู่บริเวณภายในร้าน หรือหากเป็นร้านอาหาร ก็มักจะเพิ่มระบบดูดควัน ซึ่งมักถูกติดตั้งบริเวณห้องครัวเพื่อกำจัดควันเสีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไป

ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือ ตึกสำนักงาน (Office Building) ในอาคารประเภทนี้มักเป็นอาคารที่ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ เช่น ออฟฟิศบนตึกระฟ้า ซึ่งอาคารพาณิชย์ เหล่านี้มักถูกติดตั้งด้วยระบบระบายอากาศขนาดใหญ่ ที่ถูกกำหนดมาตรฐานไว้อย่างเคร่งครัด ถึงอย่างนั้นระบบระบายอากาศของอาคารบางแห่ง ก็ถูกกำหนดช่วงเวลาทำงานไว้สำหรับรองรับเวลาที่มีคนใช้งาน เช่น 6 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม และนอกเหนือจากนั้น ระบบระบายอากาศอาจทำงานได้น้อยลง ดังนั้นควรตรวจสอบเวลาให้แน่ชัด เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีอากาศที่ดีเพียงพอต่อการทำงาน

โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ เนื่องจากคุณภาพอากาศที่ดีในโรงงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และสุขภาพในระยะยาวของพนักงานได้ โดยระบบ Ventilation สำหรับโรงงานจำเป็นต้องถูกคำนวณ และออกแบบมาอย่างเหมาะสม เพราะหากถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีพอ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายจากความชื้น หรือมลพิษในอากาศ อันมาจาก วัสดุ หรือสารเคมีที่ถูกใช้ในการผลิตได้