Tag Archives: Evap

จำเป็นมั้ยต้องทำความสะอาด EVAP ?

จำเป็นมั้ยต้องทำความสะอาด EVAP ? ระบบ Cooling Pad ใน EVAP ทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษด้วยกันทั้งนั้น กรรมวิธีการผลิตก็เกิดจากการทอเยื่อกระดาษให้มีชั้นติดกันหลายชั้น เพื่อกักเก็บน้ำในอยู่ในชั้นของกระดาษนั่นเอง ดังนั้นตัว Cooling Pad จึงต้องสัมผัสทั้งสารประกอบที่มากับน้ำ ลม ฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ที่มากับน้ำโดยตรง นานวันเข้าหากไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาที่ถูกวิธี และตรงเวลา ก็จะตามมาด้วยปัญหาต่าง ๆ เช่น กลิ่น เชื้อโรค พัดลมไม่เย็น ท่อตัน พัดลมทำงานหนัก ฯลฯ ส่วนวิธีการทำความสะอาดนั้น ก็ควรหมั่นทำเป็นประจำทุก 3-6 เดือนในกรณีเป็นระบบใหญ่ แต่ถ้าเป็น EVAP เล็กที่อยู่ตามบ้าน ทำเพียงเดือนละครั้งก็เพียงต่อต่อการใช้งานได้แล้ว โดยขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องพิจารณาเงื่อนไขความปลอดภัยเป็นสำคัญ มีขั้นตอนดังนี้ 1) คัดกรองคุณภาพของน้ำที่ใช้เข้าสู่ระบบโดยน้ำที่จะเค้าสู่ระบบแนะนำว่าควรมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-8 เพราะความเป็นกรดเป็นด่างมากไป จะทำให้อายุการใช้งานของ Cooling Pad สั้นลง หากน้ำมีค่าความกระด้างมาก เกิน 100