Tag Archives: พัดลมระบายอากาศ

พัดลมฟาร์ม เย็นประหยัด ขจัดความร้อน

ระบบระบายอากาศ

พัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan) การออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากใบพัดของเครื่องบินรบสมัยสงครามโลก ซึ่งออกแบบให้มีใบพัดขนาดใหญ่และมีองศาใบพัดที่เหมาะสมเพื่อขับดันกำลังลมปริมาณมหาศาล โดยใช้แหล่งต้นกำลังน้อย เพื่อทำให้เครื่องหรือวัตถุบินเกิดแรงยกตัวได้ในที่สุด จนพัฒนามาใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างแพร่หลายในอเมริกา ยุโรป และได้กระจายเทคโนโลยีดังกล่าวมายังเอเชียในที่สุด ดังจะเห็นได้จาก ฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่เนื้อ – ไข่ ฟาร์มหมู ฟาร์มนก และอื่น ๆ   หลังจากนั้นผู้ผลิตพัดลมชั้นนำของโลกหลายรายทำการย่อส่วนใบพัด (Propeller) แล้วนำมาผลิต โดยใช้หลักการที่คล้ายคลึงกับการออกแบบใบพัดของเครื่องบินและผลิตสินค้าออกมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  โดยใช้หลักการการทดกำลังและรอบโดยใช้มูเลย์ (Pulley) และสายพาน (Belt) เป็นตัวส่งผ่านกำลังไปยังใบพัดโดยตรง ทำให้ ให้ปริมาณลมที่มีปริมาณมาก เสียงเงียบ แต่ใช้กำลังมอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าไม่มากได้ และยังสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับพัดลมชนิดใบพัดขับตรง (Direct Drive Fan Motor) ที่มีความเร็วรอบสูงและกินไฟฟ้ามากกว่า        โดยปัจจุบัน ได้รับความนิยมในการติดตั้งเป็นอย่างมากในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนผลิต  โกดัง  และอาคารต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่คืนทุนเร็วในด้านการประหยัดพลังงาน โดยมีขนาดใบพัดหลายไซด์ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

การทำงาน พัดลมยักษ์ Big Fan

HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งหลักการทำงานของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์คือ มีความเร็วรอบต่ำ (Low Speed) แต่สามารถสร้างแรงยกตัวและปริมาณลมมหาศาล (High Volume) ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยหลักการของ “ Bernoulli Effect “     ด้วยหลักการดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาสายพานการผลิตพัดลมยักษ์เพื่อเพิ่มความเร็วลมและระบายอากาศขนาดใหญ่ขึ้น โดย บริษัทในกลุ่ม ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดฐานการผลิตพัดลมขึ้นในประเทศไทยโดยมีฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่เศษ โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ          โดยพัดลมรุ่นแรกที่ทำการผลิตคือรุ่น YSBC-7200 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดขนาด 7.2 เมตร สามารถสร้างปริมาณลมกว่า 13,200 m³/min โดยผลิตไปแล้วกว่า 200 ตัวในระยะเวลา 1