Mobile Fiters MFE

Mobile Fiters MFE (เครื่องดูดควันเชื่อม รุ่น MFE)
  ยูชิ กรุ๊ป ยินดีนำเสนอ สินค้า เครื่องดูดควันเชื่อม รุ่น MFE เป็นเครื่องสกัดมือถือ ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษในการดึงควันการเชื่อมจากน้ำมันหล่อลื่น หน่วยเคลื่อนที่นี้ประกอบด้วยเซลล์ตัวกรองอลูมิเนียมที่ทำความสะอาดได้ง่าย