MistWizard

MistWizard

ยูชิ กรุ๊ป ยินดีนำเสนอ สินค้า MistWizard เครื่องดูดละอองน้ำมัน ได้รับการออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้โดยตรงบนเครื่องเครื่องจักรโดยไม่จำเป็นต้องต่อท่อหรือใช้พื้นที่เพิ่มเติม ตัวกรองจะดูดซับไอน้ำหล่อเย็นและควันจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งคืนสารหล่อเย็นที่กู้คืนกลับไปที่เครื่องมือเครื่อง หน่วยกรองมีตัวเลือกมากมายเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว