DualGo

DualGo

เครื่องดูด/สกัดควันเชื่อมแบบแขนดูด/สกัดสองข้างคือการประหยัดพื้นที่อย่างแท้จริง
DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันที่ประกอบด้วยแขนสกัด/ดูดสองข้าง,
พัดลมที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษและตัวกรองขนาดใหญ่
รายละเอียด
DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมที่มีแขนสกัด/ดูดสองข้างที่มีระยะการเข้าถึงสี่เมตร
DualGo จะติดตั้งกับผนังและถูกออกแบบมาสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบถาวร
DualGo มีพัดลมที่มีประสิทธิภาพพิเศษและตัวกรองที่มีขนาดใหญ่ 26 ตารางเมตร
ซึ่งถูกออกแบบให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างทำงานพร้อมกัน
DualGo มีเสียงเตือน ‘ตัวกรองเต็ม’ และแผ่นป้องกันประกายไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัย