BIG CEILING DC FAN

Big Ceiling fan ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมปริมาณสูง โดยใช้ความเร็วรอบต่ำ ก่อนจะปะทะกับพื้นและเกิดการรเปลี่ยนแปลงทิศทางกลายเป็น “Jet floor” เคลื่อนตัวออกไปรอบทุกทิศทาง 360 องศา ทั้งยังช่วยดันฝุ่นตามซอกหรือมุมออกมาจากพื้นที่

ลมที่ถูกสร้างขึ้นโดยพัดลมนี้ ให้ความรู้สึกเลียนแบบธรรมชาติก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของลม เหมือนลมธรรมชาติพัดผ่านผิวให้ความรู้สึกสบายกว่าพัดลมโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการระบายอากาศของพื้นที่โดยรวม

  • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงาน 30%
  • ให้ปริมาณลมมาก ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
  • ใบพัดทำจาก Polymer Composite น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน
  • มีการออกแบบโดยวิศวกรที่มีความชำนาญภายใต้การควบคุมเรื่องความปลอดภัยสูง
  • ใช้ระบบขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป
  • ควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยวิศวกร
  • รับประกันสินค้า 2 ปี