หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Yaskawa Robot

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบไลด์เพื่อการผลิตและบรรจุสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต ทั้งแบบกล่อง ถ้วย ซอง ทุกรูปแบบ โดยวิศวกรชำนาญการและมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Automations System Intergrade สามารถคำนวณเวลาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นหลังจากการลงทุนให้ผู้ประการพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน