หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kawasaki Robot

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหยิบสินค้าลงกล่องและบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการบรรจุ ลด Error ในส่วนผลิตท้ายไลด์ให้น้อยลง และสามารถบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว