อยากติดตั้ง Evap เพื่อช่วยระบายอากาศ ต้องที่ Yushi Group
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

โทร. 02-517-0688 LINE: @yushigroup

ระบบ Exhaust

การนำ ระบบ exhaust มาใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติงาน จนเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในพื้นที่ได้สูง จะช่วยปรับปรุงอากาศให้สะอาดมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดวางระบบให้เหมาะสม และมาพร้อมกับการติดตั้งพัดลมระบายอากาศอย่าง พัดลมไอเย็น (Evap) เพื่อให้ภายในพื้นที่มีอากาศหมุนเวียน ลดความร้อนสะสม และกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

ระบบ exhaust

ระบบ Exhaust คืออะไร?

กระบวนการทำงานของระบบระบายอากาศ เป็นการทำให้ภายในพื้นที่มีอากาศหมุนเวียน โดยการเติมอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ด้านนอกเข้ามา เพื่อเจือจางมลพิษที่อยู่ด้านใน และทำการระบายอากาศเสียที่อยู่ด้านในออกไปยังด้านนอก ถือว่าเป็นการถ่ายเทอากาศ หรือเรียกว่าระบบ exhaust

โดยการทำงานของระบบจะเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์มปศุสัตว์, คลังสินค้า หรือโกดัง เป็นต้น แต่การที่จะสามารถระบายอากาศเสีย ต้องมีการออกแบบการทำงานของระบบภายในพื้นที่ พร้อมกับการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จะได้เป็นการเพิ่มปริมาณกระแสลม ทำให้มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ จากการกำจัดมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ ไม่ทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและความชื้นสูง

วิธีการทำงานของระบบ exhaust ที่ส่งผลให้เกิดการระบายหรือถ่ายเทของอากาศ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ โดยการนำไปใช้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน คือ

  • แบบธรรมชาติ ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการออกแบบภายในอาคาร จากทางวิศวกรหรือสถาปนิกที่จะต้องดูทิศทางลม ว่าเข้ามาตรงส่วนไหนของอาคาร และสร้างทางออกกระแสลมในจุดที่เหมาะสม แต่วิธีแบบนี้จะไม่สามารถควบคุมปริมาณลมได้ เพราะขึ้นอยู่ปัจจัยทางธรรมชาติ
  • แบบเจือจางอากาศ โดยปกติแล้วภายในอาคารจะมีการสร้างพื้นที่เข้า – ออกของลม หากกระแสลมธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการระบายอากาศในพื้นที่ อาจต้องมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่ม เพื่อเป็นการช่วยสร้างปริมาณลม ให้ช่วยเจือจางมลพิษที่อยู่ภายในพื้นที่
  • แบบเฉพาะที่ การปฏิบัติงานบางประเภท อาจส่งผลให้เกิดควันพิษสะสมสูง จึงต้องมีการนำอุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดตั้งแต่แหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของมลพิษได้ง่าย โดยลักษณะจะมาในรูปแบบของท่อที่มีการดูดควัน หลังจากนั้นก็จะทำการกรองให้อากาศสะอาด หรือปล่อยออกสู่ด้านนอก
การทำงานของระบบ exhaust
Evap คือ

Evap คืออะไร?

Evap หรือ พัดลมไอเย็น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศ และสามารถสร้างความเย็นให้แก่พื้นที่ได้ แต่ความเย็นที่เกิดขึ้นจะไม่เทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศ เพราะหลักการทำงานที่นำน้ำมาใช้ร่วมกับแผ่นทำความเย็น เมื่อไหร่ที่ตัวเครื่องดูดกระแสลมร้อนที่เป็นอากาศสะอาดผ่านแผ่นทำความเย็น จะทำให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นกระแสลมเย็นออกมา

โดยการทำงานของพัดลมไอเย็นจะเป็นพลังงานสะอาด เพราะมีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จากการสร้างความเย็นด้วยน้ำ ทำให้คุณมั่นใจได้แน่นอนว่าจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เราพร้อมให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่หน้างานฟรี ทำการออกแบบระบบ และติดตั้ง เพื่อการนำพัดลมอีแวปไปใช้งานจะตอบโจทย์ จนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

โทร. 02-517-0688 LINE: @yushigroup

ทำไมถึงต้องติดตั้งพัดลมไอเย็นภายในโรงงาน

พัดลมไอเย็น

ช่วยลดมลพิษในพื้นที่

การทำงานของพัดลมไอเย็น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายอากาศ ด้วยการนำอากาศบริสุทธิ์มาหมุนเวียน เพื่อลดมลพิษที่อยู่ภายในอาคาร

การผลิตมีคุณภาพ

โรงงานที่อยู่ในส่วนของการผลิต ย่อมทำให้ภายในพื้นที่มีความร้อนสูงและควันพิษ การติดตั้งพัดลมไอเย็นจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีคุณภาพ

คุ้มค่ากับการลงทุน

วิธีการออกแบบ และคัดสรรวัสดุคุณภาพสูง จะทำให้พัดลมไอเย็นแข็งแรง ทนทานต่อ UV มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี หากมีปัญหาที่ต้องซ่อมก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ