อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และจะต้องมีแก๊สออกซิเจนอยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการหายใจ ซึ่งภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติงาน จะทำให้อากาศได้รับสิ่งปนเปื้อนจนทำให้กลายเป็นพิษ จึงต้องมี “ระบบระบายอากาศในโรงงาน” เพื่อช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนภายในอาคารได้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าทำไมโรงงานต้องมีการติดตั้ง และการทำงานมีอะไรบ้าง วันนี้ Yushi Group จะมาแนะนำระบบระบายอากาศให้คุณได้รู้จัก เผื่อใครที่กำลังเป็นผู้ประกอบการและต้องทำการก่อสร้างโรงงาน จะได้ไม่พลาดกับการวางระบบของอากาศ!

 

ระบบระบายอากาศ คืออะไร?

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

การก่อสร้างอาคารหรือโรงงานแบบปิด จะไม่มีกระแสลมพัดผ่านภายในพื้นที่ นอกจากพนักงานจะหายใจไม่สะดวก รู้สึกไม่สบายตัวกับการทำงาน แล้วยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาอีกด้วย จึงทำให้ระบบระบายอากาศมีบทบาทสำคัญ ที่นอกจากจะลดความร้อนภายในพื้นที่ ยังมีหน้าที่ทำให้อากาศมีการหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของระบบระบายอากาศ จะเป็นการนำกระแสลมของอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคาร เพื่อที่จะได้เป็นการไล่อากาศที่สะสมออกสู่ด้านนอก โดยระบบระบายอากาศจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

แบบธรรมชาติ (Natural Ventilation)

มีการไหลเวียนของอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยโครงสร้างของอาคารต้องมีการสร้างทางเข้า – ทางออก เพื่อให้มีการเคลื่อนตัวของอากาศหรือกระแสลมปริมาณสูงผ่านเข้าสู่อาคาร และกระแสลมจะไหลไปยังทางออกในปริมาณลมที่ต่ำ

เนื่องจากการทำงานของระบบจะใช้ลมแบบธรรมชาติ จึงไม่สามารถควบคุมกระแสลมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการระบายอากาศได้

แบบวิธีทางกล (Mechanism Ventilation)

จะมีลักษณะของการทำงานเช่นเดียวกับแบบธรรมชาติ ที่ต้องมีทางเข้า – ทางออก เพื่อระบายอากาศออกนอกอาคาร แต่จะแตกต่างกันตรงที่ภายในอาคาร ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยเสริมของการระบายอากาศ อย่างเช่น พัดลม

การติดตั้งพัดลมจะช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้มีกำลังส่งลมเข้ามาภายในพื้นที่แล้ว ยังสามารถนำลมที่สะสมออกสู่ด้านนอกได้อย่างรวดเร็ว

 

ทำไมถึงต้องมี ระบบระบายอากาศในโรงงาน

1 – การควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

การทำงานของระบบระบายอากาศมีคุณสมบัติที่ช่วยระบายอากาศได้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานว่ามีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

 • สินค้าบางประเภทมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถทนทานต่อความร้อนได้ จึงทำให้การจัดเก็บสินค้าของโกดังขนาดใหญ่ ต้องมีการวางระบบระบายอากาศด้วยการติดตั้งพัดลมยักษ์ เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากพื้นที่
 • การทำงานของเครื่องจักรที่ส่งความร้อนสูง นอกจากจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน ยังทำให้คนที่ทำงานอยู่ใกล้บริเวณนั้นรู้สึกไม่สบายตัว อาจต้องมีการติดตั้งพัดลมอีแวปควบคู่กับพัดลมอุตสาหกรรมที่ช่วยระบายอากาศ เพื่อเป็นการสร้างความเย็นภายในพื้นที่และควบคุมความชื้นที่เกิดขึ้น

ปัญหาของโรงงานที่เกิดความร้อนสูง

 • เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เครื่องจักรบางประเภทในโรงงานอุตสาหกรรมจะแผ่ความร้อนออกมา หากปล่อยให้เกิดการสะสมภายในพื้นที่เป็นเวลานาน จะทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่ได้รับผลกระทบต่อร่างกายได้ เช่น เป็นลม, อ่อนเพลีย, ร่างกายขาดน้ำ หรือมีผดผื่นขึ้นตามร่างกาย เป็นต้น
 • ลดประสิทธิภาพของการทำงาน ถึงแม้ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในโรงงานจะไม่มีระดับสูง ก็ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เพราะอากาศที่อบอ้าวจะทำให้เหนียวตัว แถมยังหายใจไม่สะดวก ส่งผลให้มีการทำงานที่ช้าลง
 • ส่งผลกระทบต่อการผลิต สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานอยู่เกือบตลอดเวลา ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงในพื้นที่ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรลดลง และต้องหยุดทำการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงส่วนที่เสียหายก่อน

 

2 – ลดสิ่งปนเปื้อนที่สะสมอยู่ในอากาศ

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

การปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม ก็คงไม่พ้นเรื่องของงานผลิตที่ต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน ที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง, ไอระเหยของสารเคมี และควัน โดยสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จะลอยไปสะสมอยู่ในอากาศ ทำให้อากาศที่มีอยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นมลพิษ หากมีบุคลากรหรือพนักงานทำงานอยู่ภายในบริเวณนั้นเป็นเวลานานก็จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง เช่น การระคายเคืองที่เกิดขึ้นตามร่างกาย หรือปอดมีปัญหาไม่สามารถหายใจได้สะดวก

จึงทำให้ ‘ระบบระบายอากาศในโรงงาน’ เป็นตัวช่วยในการลดสารปนเปื้อน สำหรับโรงงานที่มีสารเคมีสะสมอยู่ในปริมาณที่น้อย จะสามารถนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาผสมให้เกิดการเจือจางลงได้ แต่ถ้าเป็นพื้นที่มีการปฏิบัติงานของสารเคมีในปริมาณที่มาก จะต้องทำการกำจัดมลพิษออกจากโรงงานให้หมด ซึ่งการนำอากาศเข้ามาภายในจะต้องมีตัวช่วยอย่างพัดลมระบายอากาศ โดยมีหน้าที่นำลมบริสุทธิ์เข้ามาในปริมาณมากและรวดเร็ว

 

3 – ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระเบิด

ระบบระบายอากาศ

โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะมีการนำสารตั้งต้นของเคมีชนิดไวไฟมาใช้กับงานผลิต จึงมีโอกาสที่สารชนิดนั้นกระจายอยู่ในโรงงานด้วยรูปแบบไอระเหยหรือก๊าซได้ ถ้าหากปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่มีระบบระบายอากาศ จนทำให้เกิดการสะสมของสารที่เข้มข้นลอยปะปนอยู่ในอากาศ เมื่อไหร่ที่ภายในโรงงานเกิดความร้อนหรือมีสะเก็ดไฟ จะกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการปะทุและลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว

การนำระบบระบายอากาศมาใช้งาน นอกจากจะช่วยปรับอุณหภูมิให้ภายในพื้นที่มีความเย็นสบายมากขึ้น ยังเป็นการถ่ายเทนำละอองของสารเคมีที่สะสมอยู่ภายในพื้นที่ออกสู่ด้านนอก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงจากการระเบิดและอัคคีภัย

 

การออกแบบระบบระบายภายในโรงงาน

ระบบระบายอากาศ

การออกแบบระบบระบายอากาศจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงทางเข้าและทางออกของลมที่อยู่ภายในโรงงาน ซึ่งวิธีการระบายจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของพื้นที่หน้างาน

 • ระบายอากาศร้อน อุณหภูมิโดยรวมที่เกิดขึ้นในโรงงานมีความร้อนสูง จะต้องมีการออกแบบระบบที่ช่วยระบายความร้อนได้เต็มที่ด้วยการนำพัดลมระบายอากาศอย่าง พัดลมยักษ์กับพัดลมอุตสาหกรรมมาใช้งาน เพื่อเป็นการสร้างปริมาณลมได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถพัดพานำความร้อนออกจากโรงงานให้เร็วที่สุด
 • ระบายอากาศเฉพาะจุด การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในบางพื้นที่ ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสารเคมีที่ทำให้ลอยอยู่ในอากาศ การติดตั้งเครื่องดูดควันจะเป็นการกำจัดควันพิษตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการลดโอกาสในการกระจายของสารเคมี และมีการควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสำคัญของระบบระบายอากาศในโรงงาน

ระบบระบายอากาศจะช่วยลดอุณหภูมิภายในพื้นที่และมีอากาศหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพในระยะยาว แถมยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงของการระเบิด เพราะการระบายอากาศจะลดละอองของสารเคมีที่สะสมอยู่ในโรงงาน

ซึ่งการระบายอากาศสำหรับโรงงานที่มีโอกาสเกิดมลพิษหรือฝุ่นสูง จะต้องมีระบบที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาดก่อน ถึงจะสามารถปล่อยออกสู่ด้านนอกได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้ธรรมชาติหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ

 

ระบบระบายอากาศที่ได้รับมาตรฐาน ต้อง Yushi Group

Yushi Group ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ‘ระบบระบายอากาศ’ เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ซึ่งมีพัดลมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบฟอกอากาศประจำที่, ระบบฟอกอากาศเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group
Line@: Yushi Group
YouTube: Yushi Group
E-mail: info@yushi.co.th
Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *