โรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นแหล่งรวมมลภาวะจากฝุ่นละออง และไอระเหย จากสารเคมีมากมายสะสมอยู่ หากไม่ระบายอากาศในพื้นที่ออกจากอาคาร จะทำให้อากาศภายในโรงงานมีสารปนเปื้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน และยิ่งไปกว่านั้นหากละอองเคมี ที่สะสมอยู่ภายในโรงงาน เป็นสารตั้งต้นของเคมีชนิดไวไฟ อาจทำให้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น อย่างเช่น การระเบิด หรือ การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ดังนั้น ระบบระบายอากาศในโรงงาน (Ventilation System) จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่จะต้องติดตั้งเอาไว้ภายในโรงงาน 

หลายๆ คนอาจเกิดข้อสงสัยว่า แล้วระบบระบายอากาศในโรงงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานได้อย่างไร? ในบทความนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก ระบบระบายอากาศในโรงงาน แบบเจาะลึก ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะมีหน้าที่ และมีความสำคัญอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติงาน ไปดูพร้อมๆ กันได้ในบทความนี้เลย!

 

หน้าที่หลักของ ระบบระบายอากาศ ในโรงงาน

ระบบระบายอากาศในโรงงาน 

ระบบระบายอากาศในโรงงาน (Ventilation System) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตั้งไว้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะต้องวางระบบตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน มีหน้าที่หลักๆ คือ ช่วยควบคุมความร้อน และลดความชื้นในห้องปรับอากาศ ให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยลดควันพิษ และป้องกันการเกิดกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ภายในโรงงานได้เช่นกัน

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบ Ventilation จะสามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศ บริเวณที่ทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ เช่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ และควันพิษ เป็นต้น ซึ่งระบบระบายอากาศจะเข้ามาช่วยดักฝุ่น หรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

โดยระบบนี้จะช่วยสร้าง สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด ไม่เจ็บป่วยง่าย เนื่องจากอากาศในพื้นที่ ถูกหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ทำให้พื้นที่ทำงานมีอากาศปลอดโปร่ง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระบบ Ventilation สำคัญอย่างไร ต่อผู้ปฏิบัติงาน

ระบบระบายอากาศในโรงงาน 

ความร้อน และมลภาวะต่างๆ อาจเป็นสาเหตุของอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีการป้องกัน หรือควบคุมที่แหล่งกำเนิดโดยตรง ดังนั้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี ระบบ Ventilation จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิความร้อน และความชื้น รวมถึงควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ระบบระบายอากาศ ยังมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิ การทำงานของเครื่องจักรบางประเภท จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงในพื้นที่ หากติดตั้ง ระบบระบายอากาศในโรงงาน จะช่วยให้ความร้อนลดลง มีออกซิเจนเข้ามาหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น
 • หมุนเวียนอากาศให้บริสุทธิ์ ภายในอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยควัน และฝุ่นละอองจากมลพิษ การที่นำอากาศสะอาดเข้ามาทดแทนอากาศเสีย จะช่วยให้ในพื้นที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ และทำให้อากาศภายในเย็นขึ้น
 • ผู้ปฏิบัติงานทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบระบายอากาศจะช่วยกำจัดทั้งความร้อน ควัน และฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ในโรงงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินงานอยู่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
 • ช่วยยืดอายุเครื่องจักรภายในโรงงาน ควรติดตั้ง ระบบ Ventilation เอาไว้ภายในโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่มีการผลิตสินค้า เพราะโรงงานประเภทนี้จะมีเครื่องจักร ที่สามารถแผ่ความร้อนออกมาได้หลากหลายระดับ ถ้าหากปล่อยให้โรงงานมีความร้อนสะสมมากเกินไป อาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • ลดโอกาสเกิดความเสียหายของสินค้า ภายในคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าหลากหลายประเภท หากภายในคลังมีอากาศร้อนจนเกินไป หรืออากาศไม่ถ่ายเท อาจส่งผลให้สินค้าเสียหายได้ ระบบระบายอากาศจึง เป็นตัวช่วยระบายความร้อน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า
 • ป้องกันสาเหตุของการระเบิดและอัคคีภัย กระบวนการผลิตสินค้า ที่มีการนำสารเคมีไวไฟมาใช้ มีโอกาสที่ละอองสารเคมีจะปะปนอยู่ในอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์อันตรายได้ ดังนั้นถ้าหากมีการระบายอากาศ จะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ปนเปื้อน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 

ระบบระบายอากาศในโรงงาน ที่ได้มาตรฐาน ควรมีลักษณะอย่างไร

ระบบระบายอากาศในโรงงาน 

การออกแบบ ระบบระบายอากาศในโรงงาน ที่ดี จะต้องติดตั้งโดยอาศัยการออกแบบของอาคาร และทิศทางของกระแสลมธรรมชาติ หากต้องการระบายอากาศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ด้วย พัดลมอีแวป (Evap) ซึ่งสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบทั้งบริเวณผนังอาคาร, บริเวณหลังคา และ บริเวณพื้น โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การระบายอากาศ และสร้างความเย็น ด้วย พัดลมอีแวป (Evap) เป็นนวัตกรรมระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ทำงานเย็นลงสู่ระดับความสบายสูงสุด ซึ่งทำงานโดยการนำเอาอากาศบริเวณโดยรอบ มาเปลี่ยนเป็นอากาศเย็นสบาย ด้วยกระบวนการระเหยของน้ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายการใช้งานเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) วิธีนี้ประหยัดไปได้ถึง 90% เลยทีเดียว

ขั้นตอนที่ 2

การส่งและกระจายลมเย็น โดยใช้ระบบท่อส่งลมหุ้มฉนวน ควบคู่ไปกับอุปกรณ์ช่วยส่งลมเย็น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  Spot Cooling เป็นการจ่ายลมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิเฉพาะจุด ลมเย็นจะถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้น เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น และรูปแบบที่ 2 คือ Space Cooling เป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่การทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

การระบายอากาศ และการเปลี่ยนถ่ายอากาศในโรงงาน คือ การนำเอาความร้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และมลพิษออกไปสู่ภายนอก แล้วนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาทดแทน โดยพัดลมระบายอากาศ จะช่วยผลักดัน และเจือจางความร้อน มลพิษภายในโรงงาน เช่น ฝุ่นละออง, ควัน, เศษฝุ่นเหล็ก และไอร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต ออกไปสู่ภายนอก แล้วนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายใน โดยผ่านการกรองจากท่อลมระบายอากาศ

 

 

Yushi Group รับออกแบบ และติดตั้ง ระบบ Ventilation ในโรงงาน

Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำ ด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ะบบ Ventilation เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน และสามารถใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกรูปแบบ ที่สำคัญปลอดภัยต่อสุขภาพ และช่วยประหยัดพลังงาน ได้มากกว่าระบบแอร์โรงงานหลายเท่า โดยทางเรามีสินค้าให้คุณเลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบฟอกอากาศประจำที่, ระบบฟอกอากาศเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะเรามีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศ ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *