แม้ว่าพื้นที่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าไม่มีระบบระบายอากาศที่ช่วยหมุนเวียนอากาศภายในโรงงาน ก็อาจส่งผลเสียต่อพนักงานได้ ดังนั้นควรติดตั้ง ระบบ Ventilation ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อสร้างการไหลเวียนอากาศที่ดี และสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการติดตั้งระบบ Ventilation แต่ไม่ทราบวิธีการติดตั้ง วันนี้ทาง Yushi Group จะพาไปทำความรู้จักกับ วิธีการติดตั้งระบบ Ventilation ที่ได้มาตรฐาน จะเป็นอย่างไรไปดูกัน!

 

ระบบ Ventilation สามารถติดตั้งสถานที่ไหน ได้บ้าง

ระบบ Ventilation

เชื่อว่าหลายๆ คนในที่นี้ อาจเคยเห็นพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผ่านตากันมาบ้างแล้ว เพราะนอกจากโรงงานอุตสาหกรรม ยังมีสถานที่อื่นๆอีก ที่จำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ ด้วยพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปดูกันว่าจะมีสถานที่ไหนบ้าง ที่เหมาะกับการติดตั้งระบบ Ventilation

  • คลังสินค้า ในยุคปัจจุบัน การขายของผ่านช่องทางออนไลน์ มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องสต๊อกสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสินค้าบางชนิดที่อยู่ในคลัง จำเป็นจะต้องอยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป การติดตั้งระบบระบายอากาศภายในคลังสินค้า จะช่วยระบายความร้อน และหมุนเวียนอากาศได้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า
  • Workshop ในโรงงาน การติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ในโรงงานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะภายในโรงงาน มักมีปัญหาในการระบายความร้อน สามารถแก้ไขโดยการติดตั้งระบบระบายอากาศ ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ซึ่งจะเข้ามาช่วยควบคุมความร้อน และความชื้น จึงทำให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงช่วยควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
  • ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า เป็นสถานที่ ที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และถ้าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่เปิด ที่ไม่ติดตั้งระบบปรับอากาศ ผู้ประกอบการมักจะติดตั้งระบบระบายอากาศไว้ เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคาร
  • โรงพยาบาลสนาม ในโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่ จะไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต่จะติดตั้งระบบระบายอากาศแบบพัดลมแทน เพื่อทำให้อากาศหมุนเวียน ถ่ายเท และลดการสะสมของเชื้อโรค
  • ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นสถานที่ที่ต้องให้ความสำคัญ กับระบบระบายอากาศ เพราะฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสัตว์ และผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์มเป็นอย่างมาก ดังนั้นการติดตั้งระบบระบายอากาศ จึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความร้อน และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี
  • ศูนย์อาหาร Food Court ผู้ประกอบการมักจะติดตั้ง ระบบระบายอากาศไว้ภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้อากาศถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา เพราะนอกจากความร้อนจากอากาศแล้ว ยังมีความร้อน และไอควันจากการทำอาหาร ดังนั้นภายในศูนย์อาหารจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่มีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องติดตั้งระบบระบายอากาศไว้ภายใน

 

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ระบบ Ventilation

Air Damper

วาล์ว หรือ แผ่นปรับปริมาณลม ในระบบท่อลมต่างๆ ทำหน้าที่ปิดกั้นอากาศในระบบปรับอากาศ ไม่ให้ไปยังบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน หรือปรับปริมาณลมให้มีอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมตามห้องนั้นๆ มักจะใช้สำหรับพื้นที่การทำงานแบบกึ่งปิด หรือพื้นที่แบบปิด จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Air Damper เพื่อให้มีอากาศเข้ามาในพื้นที่ ขณะที่พัดลมระบายอากาศทำงาน ซึ่งการไหลเข้า – ออกของอากาศในลักษณะนี้ เรียกว่าการสร้าง Air Change นั่นเอง

Air Sweeper

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดย Air Sweeper จะทำหน้าที่เป็นตัวดักลม ที่ส่งมาตามท่อลม เพื่อจ่ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการให้มี Air Movement หรือต้องการ Air Damper ทั้งนี้ยังสามารถใช้ควบคุม การจ่ายลมของระบบ Exhaust ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยทำให้การออกแบบ Air Change ในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Exhaust Air Fan

เป็นพัดลมระบายอากาศ ทำหน้าที่ระบายอากาศ ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการออกไปจากพื้นที่ เมื่อมีการใช้งานระบบระบายอากาศ ลมจากภายนอก จะถูกดึงเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และท่อดักลมจะทำหน้าที่รับลม และจ่ายลมไปยังพื้นที่ที่ต้องการ สุดท้ายลมจะถูกดูดออก ด้วยพัดลมระบายอากาศ ซึ่งระบบการสร้างสมดุลในการระบายอากาศนี้ จะทำให้เกิดทั้ง Air Change และ Air Movement

 

ติดตั้ง ระบบ Ventilation อย่างไรให้ได้มาตรฐาน

ระบบ Ventilation

การสร้างความสมดุลในการระบายอากาศที่ดี เกิดจากการติดตั้งระบบ Ventilation ที่ได้มาตรฐาน โดยระบบ Ventilation ที่พบได้บ่อยๆ ตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือศูนย์การค้า ไม่ใช่ว่าจะติดตั้งบริเวณไหนก็ได้ เพราะแต่ละพื้นที่มีทิศทางการไหลของอากาศแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรติดตั้งระบบ Ventilation ตามหลักการออกแบบเส้นทางระบายอากาศ ดังนี้

1. ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม การเลือกตำแหน่งติดตั้งระบบระบายอากาศ จะต้องดูควบคู่ไปกับขนาดของพื้นที่ภายในโรงงาน โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีพนักงานจำนวนมาก

2. เพิ่มช่วงของช่องจ่ายลม ออกแบบช่องจ่ายลมให้กว้าง และวางท่อจ่ายลมในแนวดิ่ง จะช่วยดูดอากาศเสียอย่างทั่วถึง และดูดออกไปยังภายนอกได้มากขึ้น

3. วางท่อจ่ายลมในแนวนอนใต้พื้น การวางท่อจ่ายลมในลักษณะนี้ จะช่วยขับไล่ไอเสียต่างๆ ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ให้กระจายตัวและไหลออกไปยังภายนอก

4. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในทิศตั้งฉาก กับ ทิศทางลมบริสุทธิ์เข้า การติดตั้งพัดลมดูดอากาศในลักษณะนี้ จะช่วยให้ลมเกิดการกระจายตัว และไหลเวียนออกไปสู่ภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้น

และทั้งหมดนี่ คือ หลักการออกแบบเส้นทางระบายอากาศ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกโรงงานจะต้องออกแบบให้สอดคล้องตามหลักสากล เพราะการติดตั้ง ระบบ Ventilation ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยให้อากาศภายในโรงงานเกิดการไหลเวียนที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นก็จะส่งผลให้ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ของพนักงานดียิ่งขึ้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 

 

Yushi Group รับออกแบบ และติดตั้ง ระบบ Ventilation โดยผู้เชี่ยวชาญ  

Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำ ด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Ventilation เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน และสามารถใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกรูปแบบ โดยทางเรามีสินค้าให้คุณเลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

  • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
  • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
  • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะเรามีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *