ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) เป็นระบบหนึ่งภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่ในการควบคุมความร้อน และความชื้น รวมไปถึงลดระดับมลพิษในอากาศ เพื่อทำให้ภายในโรงงาน มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของผู้ใช้งานอาคาร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในการ ออกแบบระบบระบายอากาศ เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันอุบัติเหตุการติดไฟ หรือการระเบิดจาก สารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ปิดนั่นเอง

ดังนั้นวันนี้ Yushi Group จึงจะขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดมลพิษภายในโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีแหล่งกำเนิดจากอะไรบ้าง แล้วระบบระบายอากาศเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างไร ต่อการกำจัดมลพิษเหล่านี้ อย่ารอช้า ตามมาดูกันได้เลย!

 

มลพิษในโรงงาน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ออกแบบระบบระบายอากาศ

หากพูดถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ มักมีการใช้สารเคมี หรือวัสดุที่ก่อมลพิษสูง ยกตัวอย่างเช่น การระเหยของก๊าซบางชนิด หรือไอเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ เป็นต้น และเมื่อมลพิษเหล่านี้ลอยปนเปื้อนอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในโรงงาน หรือจะเป็นควันที่ปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกก็ตาม ย่อมส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้คนในบริเวณโดยรอบ หลากหลายประการ อาทิเช่น

 • ความเสียหายต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการสูดดมสารระเหย หรือก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคปอด, โพรงจมูกอักเสบ, หลอดลมอักเสบ, โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น
 • ความเสียหายต่อระบบสมอง สารเคมีบางชนิดส่งผลระยะยาวต่อการทำงานของสมอง ในช่วงแรกอาจมีอาการมึนหัว ง่วงซึม ไปจนถึงสมองเสื่อมในระยะยาวได้
 • ความเสียหายต่อผิวหนัง การสัมผัสไอหรือของเหลว จากสารเคมีบางชนิด อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง เป็นตุ่มแดง หรือเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

โดยนอกจากความเสียหายต่อร่างกายที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นแล้ว มลพิษ หรือก๊าซที่ปนเปื้อนในอากาศเหล่านี้ ยังมี ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงต่อโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย หรือการระเบิดปะทุที่รุนแรง ซึ่งสามารถเห็นได้บ่อย ๆ จากการ ออกแบบระบบระบายอากาศ ที่ไม่ดี หรือความผิดพลาด ที่เกิดจากความไม่รอบคอบ ในการทำงานของพนักงานเองก็ตาม

 

การออกแบบระบบระบายอากาศ มีความสำคัญอย่างไร ?

ออกแบบระบบระบายอากาศ

หลังจากที่ทราบถึงความอันตรายของมลพิษที่เกิดขึ้นในโรงงานไปแล้ว จะเห็นได้ว่าระบบระบายอากาศเป็นระบบที่สำคัญอย่างมาก ในการช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น โดยเราจะขอยกตัวอย่างความสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ กระบวนการผลิตของโรงงานที่มีกระบวนการเกี่ยวกับเหล็ก เช่น การเชื่อม เจียร ตัด หรือการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนสูง ซึ่ง มลพิษที่ถูกผลิตขึ้นจะถูกเรียกว่า ควันเชื่อม หรือฟูม โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่

 1. ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ควันประเภทนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
 2. ควันไอระเหย หรือก๊าซ ซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซที่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย อาจมองเห็นได้ด้วยตา หรือมองไม่เห็นก็ได้

โดยเมื่อวิเคราะห์สารเคมีที่ปนเปื้อนในควันเชื่อมเหล่านี้ จะพบโลหะอันตรายหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น อะลูมิเนียม สารหนู เบริลเลียม ตะกั่ว แมงกานีส รวมไปถึงก๊าซพิษ อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ และไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุ  ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาได้

อาการเริ่มต้นคือ มีอาการวิงเวียนศีรษะ และคลื่นไส้ เมื่อสูดดมไปประมาณหนึ่ง และอาจถูกสะสมอยู่ตามอวัยวะต่างๆ ก่อเป็นสารเกิดมะเร็งขึ้นได้ เช่น มะเร็งปอด, มะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น ดังนั้นควันเชื่อมจึงต้องถูกกำจัดทันทีจากแหล่งกำเนิดโดยตรง ในส่วนนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะจุด หรืออุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องดูดควันเชื่อม

เครื่องดูดควันเชื่อมเหล่านี้ จะสามารถดูดฟูม หรือสารระเหยออกจากจุดปฏิบัติงานได้ทันที โดยก๊าซ และโลหะเหล่านี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกรองผ่านไส้กรองชนิดพิเศษ ก่อนปล่อยอากาศที่สะอาดสู่สภาพแวดล้อมต่อไป

 

ขั้นตอนการ ออกแบบระบบระบายอากาศ มีอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการ ออกแบบระบบระบายอากาศ

เมื่ออ่านมาถึงหัวข้อนี้แล้ว หลายท่านคงมีข้อสงสัยว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องใช้ระบบระบายอากาศแบบใด ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับขนาดพื้นที่โรงงานของเรา โดยก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของ การออกแบบระบบระบายอากาศ กันก่อน

โดยจุดประสงค์หลักของการระบายอากาศคือ การผลัดเปลี่ยนนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่ และนำอากาศเสียออก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองวิธีหลักๆ คือ การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้หลักการความดันอากาศในการออกแบบอาคาร และการระบายอากาศด้วยเครื่องจักร เช่น พัดลมระบายอากาศ หรือเครื่องดูดควัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้ ระบบ Ventilation แต่ละประเภทนั้นมีหลักการ ดังนี้

 • อัตราระบายอากาศ (Air Change) จำเป็นต้องถูกกำหนด และออกแบบภายใต้มาตรฐาน วสท.3010 และมาตรฐานการปรับอากาศ และระบายอากาศ ASHRAE ของอเมริกา
 • คำนวณแรงดันภายในห้อง หรืออาคารให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • คำนึงถึงมาตรฐานการกรองฝุ่น และสารแขวนลอยในอากาศ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในข้อกำหนดของการผลิตสินค้านั้นๆ
 • ออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และมีกำลังการใช้งานที่เพียงพอต่ออากาศเสียที่ถูกปล่อยออกมา

โดยขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบระบายอากาศโดยเฉพาะ ร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคาร ซึ่งเราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ให้บริการจัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบระบายอากาศครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในวงการที่มีมายาวนานมากกว่า 60 ปี ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพ และการบริการที่เยี่ยมยอด

 

เลือกระบบระบายอากาศ เลือกให้เราดูแลคุณ

Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ Ventilation โดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือกสรรมากมาย ให้เหมาะกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณในทุกรูปแบบ อาทิ

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *