Yushi Systems

ผู้นำระบบในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

Yushi
Global Supply

พันธมิตรทางการค้า อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเติบโต

Yushi
Big Fan

พัดลมไฟฟ้าขนาดยักษ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

Yushi
Logistic

เราส่งผ่านธุรกิจ ด้วยการขนส่งที่ฉับไว

Yushi
F&B

การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพดี

Yushi
Rental

ความสะดวก ในการเช่าสินค้า และบริการ

Shinsen
Farm

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

 Yushi Marketing Technology

ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด ครบวงจร

Yushi
Systems

ผู้นำระบบในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

Yushi
Global Supply

พันธมิตรทางการค้า อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเติบโต

Yushi
Big Fan

พัดลมไฟฟ้าขนาดยักษ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

Yushi
Logistic

เราส่งผ่านธุรกิจ ด้วยการขนส่งที่ฉับไว

Yushi
F&B

การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพดี

Yushi
Rental

ความสะดวก ในการเช่าสินค้า และบริการ

Shinsen
Farm

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

 Yushi Marketing Technology

ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด ครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

       ปูเส้นทางสู่สายธุรกิจอย่างมั่นคง จากกรรมกรก่อสร้างสู่ประธานบริษัทผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมรายแรกของเมืองไทยจนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการผู้ผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมในสมัยนั้น ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา กลุ่มน่ำแซสามารถขยายธุรกิจของตนเอง และสามารถเปิดโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตพัดลมไฟฟ้า (Industrial Fan) , เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรม (Blower) และอื่นๆ ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายตัวมากมาย จนสามารถก่อตั้งบริษัทเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจกันได้อีกหลายธุรกิจในนาม “ น่ำแซ กรุ๊ป “ ในอีก 30 ปีให้หลัง

วิจัย และพัฒนาโดยเรา

       กลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการวางแผนธุรกิจและสั่งสมความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้าง Engineering Supply Chain ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ โดยการนำของท่านประธานบริษัทฯ “ยุทธ จึงสวนันทน์” ที่ให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจด้วยวิธีการ M&A (Mergers and Acquisitions) ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีความแข็งแกร่งทางโครงสร้างพื้นฐานมากมายในกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จนสามารถข้ามขีดจำกัดของธุรกิจดั้งเดิมและแตกแขนงธุรกิจออกเป็นบริษัทต่างๆ

Supply Chain คือหัวใจของเรา

 • Machinery Parts

  Yushi Group | เริ่มต้นด้วยการนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องจักร

 • Factory Systems

  ติดตั้งงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน

 • Machineries

  นำเข้าและผลิตเครื่องจักรเข้ามาจัดจำหน่าย เพื่อลดต้นทุน

 • Manufacturers

  “ M&A “ (Mergers and Acquisitions) ในธุรกิจ

บทความ

ระบบกำจัดฝุ่น ภายในโรงงานติดตั้งได้ แม้พื้นที่จำกัด

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่เสี่ยงอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดมลพิษอันตรายร้ายแรงแก่ร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีเครื่องจักร และพนักงานแออัด การวางระบบการผลิตที่ดี และมี ระบบกำจัดฝุ่น ที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เพราะหากไม่ได้จัดการระบบต่างๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจส่งผลเสีย ทั้งการเพิ่มต้นทุนที่ไม่จำเป็น และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานได้ วันนี้ Yushi

Dust Collector ตัวช่วยกำจัดฝุ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรม

Dust Collector เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็น อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมมลพิษ และรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทที่มีความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นสูง อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมถ่านหิน หรืออุตสาหกรรมหนักประเภทอื่นๆ  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกการทำงาน และรายละเอียดของเครื่องกำจัดฝุ่น หรือเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมกันให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบกำจัดอากาศเสียมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกด้วย หากพร้อมกันแล้ว ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย! อุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง ที่ควรติดตั้ง